Сайтаар хэдэн төрлийн захиалга хийх боломжтой вэ?

Та баталгаатай болон баталгаагүй захиалга алийг нь ч хийх боломжтой. Баталгаажуулсан захиалгатай өрөө таны буудалд ирэх хүртэл бид хадгална. Харин баталгаажуулаагүй захиалгатай өрөөг бид тухайн өдрийн 16.00 цаг хүртэл хадгална.