Хостелийн үйлчилгээний журам

 • Хостелийн үйлчлүүлэгч 18 насанд хүрсэн байх.
 • /18-аас доош насны хүүхдэд эцэг эх, асран хамгаалагчийн хамт үйлчилнэ.
 • Үнэлгээг нэг ороор тооцно.
 • Өрөөнд зочин нэмж орж болох бөгөөд дээд, доод орыг хадгалах баталгаа өгөхгүй.
 • Нэг өрөөг дүүрсний дараа дараагийн өрөөнд зочныг оруулна.
 • Нийтийн байранд удаан хугацаагаар байрлаж байгаа зочны цагаан хэрэглэлийг 3 хоног тутамд сольж өгнө.
 • Улавч, ариун цэврийн хэрэглэл, алчуур зэргийг нийтийн байрны амралтын өрөөнд түрээслэж, худалдана.
 • Бусад зочдыг хүндэтгэж үйлчлүүлнэ.Үүнд:
 • Өндөр дуугаар ярих,
 • Бусдын эд зүйлд зөвшөөрөлгүй хүрэх, авах
 • Орой 23.00 цагаас өглөөний 06.00 цагийн хооронд гэрэл асаах, усанд орохыг хориглоно
 • Согтууруулах ундаа өрөөнд уухыг хориглоно.
 • Тамхи татахыг хатуу хориглоно.
 • Өрөөнд хоол идэхгүй.
 • Амьтан байрлуулахгүй
 • Тэсрэх бодис, газ зэргийг нийтийн байранд ашиглахын хатуу хориглоно.
 • Үнэт зүйл болон бичиг баримт, мөнгөө зочин өөрөө сайн хянаж явна. Зочин угтах хэсэгт хадгалуулсан зүйлээс бусад зүйл алга болсон тохиолдолд хостел хариуцахгүй.
 • Нийтийн байрны үйлчилгээ зочин дараах зөрчил гаргасан бол үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх эрхтэй.  
 • Зочин нийтийн байраар үйлчлүүлэх журам зөрчиж байгаа бол
 • Зочин согтууруулах ундаа хэрэглэсэн бол
 • Бичиг баримтгүй бол